PODSUMOWANIE KURSU PODSTAWOWEGO STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

    W dniu 15 kwietnia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbyło się uroczyste zakończenie kursu podstawowego dla strażaków ratowników OSP. W kursie przeprowadzonym w okresie 23.02-15.04.2018r. ogółem uczestniczyło 28 strażaków z terenu powiatu lipskiego.
   Zajęcia w KP PSP w Lipsku zostały przeprowadzone w systemie weekendowym, zgodnie z programem szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP zatwierdzonym 17 listopada 2015r przez KG PSP. Strażacy przeszli testy w komorze dymowej znajdującej się w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Pionkach, celem których było przygotowanie oraz sprawdzanie ratowników w zakresie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w sprzęcie ochrony dróg podczas występowania dużych obciążeń psychofizycznych (brak widoczności, zadymienie, wysoka temperatura, ograniczona przestrzeń, silny hałas). Na test składały się ćwiczenia wydolnościowe przeprowadzone na ergonometrze taśmowym i rowerowym, młocie podciągowym oraz drabinie bez końca. Następnie strażacy przechodzili na orientację ścieżkę dymową, w pełnym umundurowaniu bojowym i aparatach ochrony dróg oddechowych pokonując w pełnym zadymieniu różne przeszkody: pokonywanie różnicy poziomów, otwieranie przegród pionowych,przechodzenie przez otwory, przejście przez odcinek rurowy, pokonanie strefy cieplnej, poruszanie się w pomieszczeniach o różnych wysokościach, wykonywanie innych czynności.

    Całość zakończył egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną w dniu 15.04.2018r. Z ocenami pozytywnymi szkolenie ukończyło 23 strażaków. Podczas uroczystości 15 kwietnia 2018r. absolwenci kursu złożyli uroczyste ślubowanie. Zaświadczenia ukończenia szkolenia wręczali: bryg. Tomasz Krzyczkowski – Komendant Powiatowy PSP w Lipsku i Janusz Witczak – Prezes ZOP ZOSP RP w Lipsku.