2017

WITAMY NA STRONIE KP PSP W LIPSKU


ul. PARTYZANTÓW 3, 27-300 LIPSKO

tel. 48 3780-108, 48 3781-108

783-937-391

fax. 48 3780-661MIEJSKO - GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

23.06.2019
W niedzielę 23 czerwca 2019 r. o godz. 9:00 odbyły się Miejsko - Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Lipsko. Do zawodów przystąpiły drużyny z OSP w Lipsku, Długowoli, Krępy Kościelnej, Maruszowa oraz Woli  Soleckiej. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:  sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojoweZawody rozpoczęły się od wprowadzenia drużyn na stradion sportowy w Lipsku i złożeniem meldunku przez  Komendanta Miejsko - Gminnego dh. Jana Cyrana, Komendantowi Powiatowemu PSP w Lipsku bryg. Tomaszowi Krzyczkowskiemu. 

Klasyfikacja generalna po podsumowaniu punktów w obydwu konkurencjach przedstawia się następująco:

Grupa „A” mężczyzn w gminie Lipsko:

1. OSP Wola Solecka
2. OSP
Długowola
3. OSP Maruszów

4. OSP Lipsko
5. OSP Krępa Kościelna

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE W SIENNIE

23.06.2019
W niedzielę 23 czerwca 2019 r. o godz. 13:00 przeprowadzono Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sienno. Do zawodów przystąpiło 7 drużyn. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: wg. regulaminu CTiF Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (chłopców): bieg sztafetowy z przeszkodami; rozwinięcie bojowe. oraz wg. regulaminu męskich i kobiecych drużyn pożarniczych dla grup A i C: sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami; ćwiczenie bojowe.

Klasyfikacja Generalna przedstawia się następująco:

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - chłopców:
    1. OSP Sienno

Kobiece drużyny pożarnicze - grupy C:
    1. OSP Kochanówka

Męskie drużyny pożarnicze - grupy A:
    1. OSP
Janów
    2. OSP Sienno
    3. OSP Kochanówka
    4. OSP Osówka

    5. OSP Kadłubek
  

DACHOWANIE W RZECZNIOWIE

18.06.2019
18 czerwca 2019 roku ok godz. 16:51 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym na  drodze wojewódzkiej 747 w miejscowości Pawliczka. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG Lipsko oraz OSP Pawliczka. Po dojechaniu na miejsce JOP stwierdzono, że doszło do zdarzenia z udziałem samochodu osobowego, który znajdował się na dachu w przydrożnym rowie drogi wojewódzkiej nr 747. Poszkodowany samodzielnie opuścił pojazd.  Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu terenu, udzieleniu poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazaniu jej przybyłemu na teren działań Zespołowi Ratownictwa Medycznego.

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE W CIEPIELOWIE

16.06.2019
W niedzielę 16 czerwca 2019 r. o godz. 14:00 przeprowadzono Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ciepielów. Do zawodów przystąpiło 6 drużyn. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: wg. regulaminu CTiF Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (chłopców): bieg sztafetowy z przeszkodami; rozwinięcie bojowe. oraz wg. regulaminu męskich drużyn pożarniczych dla grupy A : sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami; ćwiczenie bojowe.

Klasyfikacja Generalna przedstawia się następująco:

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - chłopców:
    1. OSP Łaziska
    2.OSP Bąkowa

Męskie drużyny pożarnicze - grupy A:
    1. OSP Bielany
    2. OSP
Antoniów
    3. OSP Bąkowa
    4. OSP
Ciepielów

50-cio LECIE OSP PŁÓSY

15.06.2019
W dniu 15 czerwca 2019 roku w miejscowości Płósy, gm. Rzeczniów odbył się Jubileusz 50-lecia OSP Płósy i Gminny Dzień Strażaka. O godzinie 14:30 nastąpiła zbiórka pocztów sztandarowych i pododdziałów na placu przy kościele w Pasztowej Woli. Po Mszy Św. sztandary wraz z pododdziałami przemaszerowały na plac przy remizie OSP w Płósach gdzie powitano gości, przedstawiono historię OSP Płósy, poświęcono wyremontowaną Remizę OSP oraz wręczono medale i odznaczenia.

GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA W SIENNIE

10.06.2019
W dniu 10 czerwca br. w miejscowości Kochanówka odbyły się uroczystości z okazji Gminnego Dnia Strażaka połączone z przekazaniem samochodu bojowego GBA 2/16 STAR 266 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kochanówce. O godzinie 14:30 nastąpiła zbiórka pocztów sztandarowych i pododdziałów pod remizą strażacką, skąd delegacje przemaszerowały do kaplicy pw. św. Maksymiliana Kolbe. Punktualnie o godzinie 15:00 rozpoczęła się Uroczysta Msza Święta w intencji polskiej wsi, ofiar katastrofy smoleńskiej, zmarłych i poległych strażaków i żołnierzy walczących o wolną i niepodległą Polskę którą odprawili: ks. kan. Andrzej Cieszkowski Proboszcz Parafii pw. św. Zygmunta w Siennie, ks. kan. Krzysztof Maj Kapelan Strażaków Powiatu Lipskiego, ks. kan. Zbigniew Wypchło kapelan strażaków Gminy Rzeczniów, Proboszcza Parafii pw. św. Mikołaja w Grabowcu i ks. Kanonik Wiesław Murzyn.Po Mszy Św. delegacja służb mundurowych i obecnych gości oddała hołd wszystkim poległym strażakom oraz żołnierzom w tym strażakowi z OSP w Kochanówce, który podczas walki z żywiołem zginął, następnie sztandary wraz z pododdziałami przemaszerowały na plac uroczystości przy remizie OSP Kochanówka. Obchody poprzedziło podniesienie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego. Następnie  dowódca uroczystości dh. Mateusz Traczyński złożył meldunek dh. Januszowi Witczakowi Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku. Po złożonym meldunku nastąpił przegląd pododdziałów oraz przywitanie zaproszonych gości którego dokonał wójt gminy Sienno  Mariusz Strąk.
Kolejnym etapem uroczystości było
przekazanie samochodu pożarniczego marki GBA STAR 266  druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kochanówce. Akt przekazania samochodu w imieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Bogdana Łasicy dokonał Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Artur Gonera oraz Komendant Powiatowy PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski. Po przekazaniu kluczyków dokonano aktu poświęcenia pojazdu pożarniczego przez księży. Następnym punktem scenariusza uroczystości było wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Postanowieniem Kapituły Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej odznaki Św. Floriana nadano
złotą odznakę 100-lecia niepodległości dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kochanówce jako wyraz uznania za działalność na rzecz społeczności i praw człowieka na wszystkich polach aktywności oraz wspierania i tworzenia inicjatyw nawiązujących do idei niepodległości. Rada Główna Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nadała dh Eugeniuszowi Czaja Honorową Odznakę Organizacyjną za "Zasługi dla Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej". Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Mazowieckiego nadał Srebrnym Medalem za Zasługi dla pożarnictwa dh. Jana Pastuszkę i brązowym Medalem za Zasługi dla pożarnictwa dh. Wojciecha Kryckę.
Komendant Powiatowy PSP w Lipsku, Starosta Lipski i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego przyznali wyróżnienia i dyplomy honorowe dla
dh. Michała Wlazłowskiego i dh. Pawła Pastuszki
Dowódca Związku Strzeleckiego "Strzelec" OSW mł. chor. Wojciech Krycka z Sienna wraz z pocztem sztandarowym ZS "Strzelec" OSW z Lipska przeprowadzili
Apel Pamięci w rocznicę Katastrofy Smoleńskiej.

Druh Paweł Pastuszka prezes OSP przybliżył obecnym na uroczystości historię OSP w Kochanówce.
Obchody zakończyły się okolicznościowymi wystąpieniami zaproszonych gości i złożeniem meldunku o zakończeniu uroczystości. Następnie odbył się
koncert uczniów Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia w Siennie pod przewodnictwem Pana Dyrektora Pawła Garbalskiego oraz występy  artystyczne uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kochanówce  .
W uroczystości udział wzięli: Kinga Bogusz w imieniu Sekretarza Stanu Posła na Sejm Pana Marka Suskiego, Dariusz Bąk- Poseł Na Sejm RP, bryg. Artur Gonera – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie, Rafał Rajkowski- Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, , mjr Artur Łęcki- przedstawiciel WKU w Radomiu, Sławomir Śmieciuch - Starosta lipski, Agnieszka Maria Węgrzecka - v-ce Starosta lipski, Józef Sosnowski - Przewodniczący Rady Powiatu, Antoni Ćwikliński, Paweł Niedziela - Radni Rady Powiatu z Gminy Sienno,
mł. insp. Robert Galas - Z-ca Komendanta Policji w Lipsku, przedstawiciele Lasów Państwowych, Janusz Witczak - Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku, Wójt gm. Chotcza, Karol Burek - W-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku, Wójt gm. Rzeczniów, Halina Pyrka - Kierownik Krus Lipsko, Wojciech Dziółko - Przewodniczący TKK NSZZ "Solidarność". Gospodarzem uroczystości byli : Mariusz Strąk - Wójt gm. Sienno, Paweł Pastuszka - prezes OSP w Kochanówce oraz Jan Pastuszka - prezes Koła Rolników Indywidualnych NSZZ "Solidarność" Gminy Sienno.

Uroczystości towarzyszyła wystawa strażackich kronik, jak również został przygotowany panel tematyczny dla dzieci i młodzieży z ratownictwa medycznego.

ZDJĘCIA naciśnij tutaj

POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE

09.06.2019

W dniu 30.06.2019r. na Stadionie w  Lipsku odbędą się XI Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu lipskiego.


GMINNE ZAWODY OSP W RZECZNIOWIE

09.06.2019
W niedzielę 9 czerwca 2019 r. o godz. 13:00 odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rzeczniów. Do zawodów przystąpiło 8 drużyn (w tym 1 kobieca). Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: wg. regulaminu męskich i kobiecych drużyn pożarniczych dla grup A i C: sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami; ćwiczenie bojowe.

Klasyfikacja Generalna przedstawia się następująco:

Kobiece drużyny pożarnicze - grupy C:
    1. OSP Grabowiec

 

Męskie drużyny pożarnicze - grupy A:
    1. OSP
Rzeczniów
    2. OSP Marianów
    3. OSP
Grabowiec
    4. OSP Płósy
    5. OSP Wólka Modrzejowa
    6. OSP Rybiczyzna
    7. OSP Rzechów

WYPADEK NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ 747

05.06.2019
W dniu 05.06.2019 roku o godzinie 10:58 Dyżurny Operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku otrzymał informację o zderzeniu dwóch samochodów osobowych na drodze wojewódzkiej nr 747 w gminie Solec nad Wisłą. Po dojeździe na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że w wypadku uczestniczyły dwa samochody osobowe (Renalt Thalia i Mercedes GLE) zderzenie czołowo – boczne. Samochody znajdowały się poza pasem jezdni, Renault  stał na chodniku oparty o metalową barierę w środku znajdowały się trzy uwięzione osoby. W mercedesie podróżowała jedna osoba, która opuściła samochód przed przybyciem służb ratowniczych. Na miejscu zdarzenia obecni byli: Prokurator, patrol Policji, ZRM, LPR. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dostępu do osób zakleszczonych, udzieleniu KPP, odłączeniu akumulatorów w pojazdach oraz uprzątnięciu pozostałości powypadkowych. Osoby poszkodowane zostały zabrane na do Szpitala w Lublinie, Lipsku i Radomiu. Cała akcja trwała około pięć godzin. W działaniach ratowniczych brał udział zastępy z KP PSP JRG w Lipsku oraz OSP Solec nad Wisłą.

OBCHODY DNIA WETERANA

29.05.2019
W dniu 29.05.2019 na zaproszenie Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Radomiu Komendant Powiatowy PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski i Wojciech Dziółko - przewodniczący Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Lipsku uczestniczyli w obchodach ,,Dnia Weterana’’ w ramach międzynarodowego dnia uczestników misji pokojowych ONZ. Uroczystości odbywały się na terenie Klubu 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. W imieniu strażaków, strzelców i samorządowców powiatu lipskiego złożono gratulacje na ręce Prezesa stowarzyszenia Edwarda Kowalewskiego oraz Wiceprezesa Wiesława Wabika składając wyrazy uznania dla patriotycznej postawy, odwagi i profesjonalizmu.

Szczególne słowa uznania skierowano do Wiceprezesa Wiesława Wabika, który rok temu był uczestnikiem uroczystości powiatowych ,,3 Maja’’ w Lipsku.

FALA KULMINACYJNA PRZESZŁA PRZEZ POWIAT LIPSKI

27.04.2019
W związku z przyborem wód w rzekach na terenie powiatu lipskiego i osiągnięciu przez Wisłę poziomu przekraczającego stan ostrzegawczy w dniu 24.05.2019 roku, na terenie gmin Solec n/Wisłą i Chotcza wójtowie gmin wprowadzili pogotowie przeciwpowodziowe. Następnie starosta lipski wprowadził pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie lipskim.

Starosta lipski zwołał sztab Kryzysowy aby omówić sytuację zagrożenia i ustalić kierunki oraz sposoby działania. W skład Sztabu weszli przedstawiciele urzędów Gmin z zagrożonych terenów, starostwa powiatowego, pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" i służb mundurowych: Policja i Straż Pożarna jako służba wiodąca. Na Sztabie ustalono:

wykoszenie  trawy na wałach dla umożliwienia dotarcia służb na wały oraz lepszego monitorowania ewentualnych przesiąków na wałach, przygotowanie niezbędnego sprzętu do działań przeciwpowodziowych i utrzymywanie w gotowości do użycia, monitorowanie stanów wałów przeciwpowodziowych i poziomu wody, powołanie dyżurów w gminach i starostwie.

25 maja 2019 roku stan wody na rzece Wisła przekroczył stan alarmowy, w zw. z czym wójtowie zagrożonych gmin a następnie Starosta powiatu lipskiego stan alarmu przeciwpowodziowego na terenie powiatu lipskiego.

Wysoki stan wody na rzece Wisle i jego dopływach, spowodował w gminie Solec nad Wisłą zalanie drogi dojazdowej do dziewięciu posesji w których zamieszkuje 22 osoby. W gminie Chotcza doszło do podtopienia 4 gospodarstw rolnych. Dwóch w Jarentowskim Polu i po jednym w Chotczy i Gniazdkowie.

Działania Straży Pożarnej z pow. lipskiego polegały na patrolowaniu wałów przeciwpowodziowych od samego początku wystąpienia zagrożenia. Monitorowanie stanu wód w rzekach. Ewakuacji ludzi i mienia z zalanych posesji. Przemieszczaniu ludzi łodzią z posesji do których została zalana droga, umożliwiając im dotarcie do pracy, szkoły, zrobienia niezbędnych zakupów oraz transport chorego do szpitala.

W działaniach uczestniczyli strażacy z JRG Lipsko oraz OSP. Z gminy Chotcza OSP Chotcza, Tymienica, Kijanka, Białobrzegi. Natomiast na terenie gminy  Solec działania prowadziły jednostki OSP Solec, Wola Pawłowska, Boiska, Przedmieście, Sadkowice, Pawłowice.

AWARYJNE LĄDOWANIE SZYBOWCA

19.05.2019
19 maja 2019 r. o godz. 17.25 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku wpłynęło zgłoszenie o awaryjnym lądowaniu szybowca w gminie Sienno. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej, KDR w wyniku przeprowadzonego rozpoznania stwierdził, że doszło do awaryjnego lądowania szybowca ARCUS T G-LXVI 62 na polu uprawnym prywatnego właściciela w odległości ok. 200 metrów od drogi powiatowej nr.34-443 Sienno - Ostrowiec Św.  Powodem awaryjnego lądowania były złe warunki pogodowe ( opady deszczu z wyładowaniami atmosferycznymi). Szybowcem podróżowało dwóch pilotów z Wielkiej Brytanii,  którzy samodzielnie opuścili szybowiec. Działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.


GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE W CHOTCZY

19.05.2019
W niedzielę 19 maja 2019 roku o godz. 10:00 przeprowadzono Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Chotcza. Do zawodów przystąpiło 4 drużyny. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:  wg. regulaminu męskich  drużyn pożarniczych dla grupy A : sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami; ćwiczenie bojowe.

Klasyfikacja Generalna przedstawia się następująco:

Męskie drużyny pożarnicze - grupy A:
    1. OSP Chotcza
    2. OSP Białobrzegi
    3. OSP Tymienica
    4. OSP Kijanka

DZIEŃ STRAŻAKA 2019

17.05.2019

W dniu 17.05.2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbyły się uroczystości z okazji „Dnia Strażaka 2019”, które poprzedziło honorowe oddawanie krwi od godzin porannych w przybyłym pod siedzibę KP PSP w Lipsku ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr. Konrada Vietha w Radomiu. Zebrana krew w ilości 9,5 litra trafi do osób potrzebujących tego bezcennego daru serca z powodu choroby, wypadku czy innego zdarzenia losowego. Wśród krwiodawców byli strażacy powiatu lipskiego.

Obchody rozpoczęto od uroczystej zbiórki i złożenia okolicznościowej wiązanki kwiatów przy obelisku poświęconemu papieżowi Janowi Pawłowi II w przeddzień rocznicy urodzin świętego, który znajduje się na placu kościelnym. Następnie o godz. 14.00 w Kościele pw. Św. Trójcy w Lipsku została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji zmarłych strażaków pełniących służbę w PSP, OSP oraz ich rodzin. Msze Świętą odprawiali ks. kan. Henryk Jagieło Dziekan Dekanatu Lipskiego, ks. kan. dr Krzysztof Maj kapelan strażaków powiatu lipskiego. Na zakończenie Eucharystii swoją wdzięczność za przeprowadzenie liturgii wyrazili strażacy wręczając na ręce ks. kan. Henryka Jagieły oraz ks. kan. dr Krzysztofa Maja, Wotum dla Matki Bożej Lipskiej. Następnie odbył się koncert Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia w Siennie pod przewodnictwem Pana Dyrektora Pawła Garbalskiego.

Po koncercie poczty sztandarowe pododdziały i zaproszeni goście przemaszerowali pod obiekt Komendy Powiatowej PSP w Lipsku, gdzie odbyło się złożenie wiązanek kwiatów przy strażackim pomniku „Ku pamięci poległych i zmarłych strażaków oraz żołnierzy”, a także odsłonięcie i poświęcenie figury św. Floriana usytuowanej na historycznym skwerze pamięci przy KP PSP w Lipsku na którym znajduje się również rekwizytowy zabytkowy wóz strażacki.

Dalsza cześć uroczystości miała miejsce na placu wewnętrznym KP PSP w Lipsku. Meldunek o rozpoczęciu uroczystości od dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lipsku bryg. Łukasza Maciejewskiego przyjął mł. bryg. Paweł Fliszkiewicz przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP jednocześnie Naczelnik  Ośrodka Szkolenia KW PSP w Pionkach. Następnie został odegrany hymn państwowy i nastąpiło podniesienie flagi państwowej. W kolejnej części uroczystości bryg. Tomasz Krzyczkowski, Komendant Powiatowy PSP w Lipsku przywitał wszystkich przybyłych gości. Podczas apelu został odczytany list z okazji Dnia Strażaka od Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Następnie wręczone zostały odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Akty awansowe wręczył przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg Paweł Fliszkiewicz Awansowanych w sumie zostało 9 strażaków, a odznaczonych 7. PLIK

Jednostki ochrony przeciwpożarowej i stowarzyszenia powiatu lipskiego najbardziej zaangażowane w akcję krwiodawstwa otrzymały certyfikaty „Firmy Promującej Honorowe Oddawanie Krwi” i dyplomy uznania za zaangażowanie w postaci propagowania idei honorowego krwiodawstwa oraz organizację zbiórki krwi przy udziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa im. Konrada Vietha w Radomiu. A były to: Komenda Powiatowa PSP w Lipsku, OSP w Bąkowej, Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Lipsko im. Bohaterów Chotczy.

W Uznaniu Zasług w rozwój ochrony przeciwpożarowej powiatu lipskiego zostały przyznane dyplomy uznania i wyróżnienia honorowe przez Starostę Lipskiego Sławomira Śmieciucha, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku Janusza Witczaka, Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski ks. kan. Henryka Jagieło Dziekana Dekanatu Lipskiego, Andrzeja Sota właściciela firmy „ Dombud” z Lipska, Dariusza Przydatka właściciela firmy Betoniarsko-Nagrobkowej oraz Witolda Wypchło. A także dyplom uznania dla Norberta Ciupińskiego NLP w Zwoleniu za stałą i owocną współprace z jednostkami ochrony przeciwpożarowej powiatu lipskiego oraz dh. Mateusza Łygana z okazji zdobycia pierwszego miejsca w 3 grupie wiekowej w Eliminacjach Wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. ”Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W imieniu awansowanych i wyróżnionych strażaków głos zabrał kpt. Waldemar Kominek, który podziękował przełożonym za docenienie zaangażowania strażaków w wypełnianiu obowiązków służbowych.

Następnie głos zabierali goście przybyli na uroczysty apel (przedstawiciele samorządowców, instytucji państwowych) składając gratulacje awansowanym, wyróżnionym i odznaczonym strażakom. Dziękowali lipskim strażakom za trud jaki wkładają w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi m.in.:

- W imieniu Sekretarza Stanu pana Marka Suskiego głos zabrała pani Kinga Bogusz,

- Dariusz Bąk- Poseł Na Sejm RP,

- Krzysztof Murawski – Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu,

- mł. bryg. Paweł Fliszkiewicz – przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Naczelnik Ośrodka Szkolenia KW PSP w Pionkach. 

- Sławomir Śmieciuch – Starosta Lipski

- Jacek Wielorański Burmistrz MiG Lipsko,

Uroczystości towarzyszyła wystawa strażackich kronik, jak również został przygotowany panel tematyczny dla dzieci i młodzieży przedstawiający gaszenie pożarów przy pomocy sprzętu używanego na przestrzeni wieków. Całość obchodów zwieńczyła degustacja strażackiej grochówki.

 W uroczystości udział wzięli także:

Krzysztof Chojnacki- Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Zdzisław Maszkiewicz przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, mjr. Rafał Łyżwa- przedstawiciel dowódcy 42 bazy lotnictwa w Radomiu, mjr Artur Łęcki- przedstawiciel WKU w Radomiu, ppor. Stanisław Pietrynik- przedstawiciel Dowódcy 62. Batalionu Lekkiej Piechoty WOT w Radomiu, Janusz Witczak- prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku i Wójt Gminy Chotcza, insp. Wojciech Brandt- Komendant Powiatowy Policji w Lipsku, Józef Sosnowski przewodnicząca Rady Powiatu Lipskiego, Tadeusz Durak-Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lipsku, Jolanta Rękas-Szylar- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku, Waldemar Makuch-przedstawiciel Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lipsku, Anna Świderska Dyrektor PUP w Lipsku, Adam Podsiadło- nadleśniczy Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Ostrowcu Świętokrzyskim, Norbert Ciupiński przedstawiciel Nadleśnictwa LP w  Zwoleniu, Włodzimierz Cedzyński przedstawiciel Nadleśnictwa LP w Marculach, Romuald Kowaleczko- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lipskiego, Kazimierz Czerwonka Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lipskiego, por.rez. Tadeusz Pękałą,   Halina Pyrka- kierownik KRUS w Lipsku, Grzegorz Glina- Dyrektor Oddziału PZU w Lipsku, Adam Wilk- Inspektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lipsku, ks. kan. Henryk Jagieło- Dziekan Dekanatu Lipskiego, ks. Krzysztof Maj kapelan strażaków powiatu lipskiego, Jan Cyran- prezes zarządu koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lipsku, Wojciech Dziółko- przewodniczący Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Lipsku, Julian Siwek-członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku, Zbigniew Rutkowski- Komendant Gminny ZOSP RP w Chotczy, Władysław Kowalski- prezes OSP Lipsko i prezes honorowy Koła ZEiRP w Lipsku, Zygmunt Rudzki- członek honorowy OSP w Lipsku, Irena Kościelecka Bajkowska- Prezes Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Władysław Bajkowski- Redaktor Naczelny „Twoje Radio Lipsko”, Marek Łata Przewodniczący TPZL „Powiśle”, Dyrektorzy zakładów pracy i sympatycy pożarnictwa.


Zdjęcia z uroczystości naciśnij tutaj

AKCJA KRWIODASTWA

10.05.2019
W piątek 17 maja 2019r. w godz. od 10.00 do 15.30 w ambulansie przy Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku zostanie przeprowadzona zbiórka krwi przez specjalistów z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu.
Zapraszamy.

IV LEŚNY PIKNIK MAJOWY W MARCULACH

05.05.2019
W dniu 05 maja 2019 roku delegacja z Komendy Powiatowej PSP w Lipsku uczestniczyła w Leśnym Pikniku Majowym organizowanym przez Nadleśnictwo Marcule w Puszczy Iłżeckiej. Na zwiedzających czekało wiele atrakcji i stoisk ekspozycyjnych m.in. Nadleśnictwa Marcule, Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, Komendy Powiatowej  PSP w Lipsku, wystawców ludowych: garncarzy, rzeźbiarzy, pszczelarzy, zielarzy, a także kowalstwa artystycznego oraz pokazy ścinki drzew leśnych. Podczas pikniku można była obejrzeć wystawę pt. Wykute i Wycięte” Lucyny Kozłowskiej i Pawła Winiarskiego a także obejrzeć wernisaż plenerowy Starachowickiego Towarzystwa Fotograficznego „Cztery Pory Roku”. W pikniku wzięło także udział Stowarzyszenie historyczne „GROT” oddział Powstańczy z 1863r., dzięki któremu mogliśmy poznać życie codzienne powstańców styczniowych. Piknik Umilił koncert Nauczycielskiego Chóru Kameralnego „KONCENTUS”, występ zespołu śpiewaczego „Ziemia Mirzecka” zespołów ludowych z terenu gminy Iłża oraz kapeli muzycznej „Sąsiedzi” z Tychowa Starego. Podczas pikniku można była przejechać się kolejką wąskotorową Iłża-Marcule, zwiedzić wraz z przewodnikiem Arboretum oraz zagrody edukacyjne „Nasze Zwierzęta”.

DZIEŃ STRAŻAKA 4 MAJA 2019r.

04.05.2019
Delegacja z powiatu lipskiego Komendant Powiatowy PSP bryg. Tomasz Krzyczkowski oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Solca nad Wisłą ze sztandarem wzięła udział w 15 pielgrzymce do relikwi Św. Floriana w Bazylice Katedralnej Diecezji Warszawsko-Praskiej.

UROCZYSTE OBCHODY 228 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

03.05.2019
W  dniu  03.05.2019 r.  delegacje  strażaków z  Komendy   Powiatowej   Państwowe Straży Pożarnej w  Lipsku  i  druhowie  Ochotniczych  Straży  Pożarnych uczestniczyli w uroczystościach obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Całość rozpoczęła zbiórka delegacji, pocztów sztandarowych instytucji oraz uczestników uroczystości na cmentarzu parafialnym w Lipsku, gdzie na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego i przy Krzyżu Katyńskim zapalono znicze oraz złożono okolicznościowe wiązanki kwiatów. Następnie w Kościele p.w. Św. Trójcy w Lipsku została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny. Kolejny etap uroczystości obejmował przemarsz wszystkich uczestników na plac przed Lipskie Centrum Kultury gdzie odbyła się okolicznościowa akademia w wykonaniu: zespołu wokalnego FUEGO i zespołu tańca ludowego „Powiśle” z Lipskiego Centrum Kultury oraz zespołu tańca ludowego „Powiślaczki” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku.

UROCZYSTY APEL Z OKAZJI DNIA FLAGI PAŃSTWOWEJ

02.05.2019
W dniu 2 maja 2019 roku na placu przed obiektem Komendy Powiatowej PSP w Lipsku odbył się uroczysty apel na którym została podniesionana maszt flaga państwowa, przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego.

W uroczystości wzięły udział zmiany służbowe II i III JRG PSP w Lipsku i funkcjonariusze KP PSP w Lipsku, poczet flagowy Komendy Powiatowej PSP w Lipskuw składzie:st. asp. Marcin Skoczylas/dowódca pocztu/, sekc. Mateusz Śliwiński /flagowy/, mł. ogn. Grzegorz Chuchała /asystujący/ jak również poczty sztandarowe Komendy Powiatowej PSP w Lipsku w składzie: mł.kpt. Dawid Sobulski /dowódca pocztu/, mł.asp.Grzegorz Wójcik /sztandarowy/, st.ogn.Marcin Pietruszka /asystujący/ i poczet Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku w składzie:dh.Jan Cyran/dowódca pocztu/, dh. Zbigniew Rutkowski /sztandarowy/, dh. Julian Siwek /asystujący/
Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu PSP w Lipsku bryg. Tomaszowi Krzyczkowskiemu przez Dowódcę Uroczystości bryg. Dariusz Rzeźnika-Naczelnika Wydziału Operacyjnego KP PSP w Lipsku. Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt przedstawiciele służb i instytucji oddali hołd fladze i zapalili znicze przy strażackim pomniku ,,Ku pamięci poległych i zmarłych strażaków oraz żołnierzy’’.Następnie swoje wystąpienia wygłosili bryg. Tomasz Krzyczkowski – Komendant Powiatowy PSP w Lipsku i Sławomir Śmieciuch-Starosta lipski.
Godny podkreślenia jest fakt, że w uroczystym apelu uczestniczyli m.in.: Sławomir Śmieciuch /Starosta powiatu lipskiego/, mł. insp. Wojciech Brandt /Komendant Powiatowy Policji w Lipsku wraz z podległymi funkcjonariuszami/, dh. Janusz Witczak/Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku/, Wojciech Dziółko /Przewodniczący Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ ,,Solidarność’’ w Lipsku, hm. Katarzyna Furmanek/Komendant Hufca ZHP w Lipsku/, hm. Krzysztof Furmanek /Członek Komendy Mazowieckiej Chorągwi ZHP z siedzibą w Płocku./st. sierż Michał Gajewski /JS Nr 1005 ZS ,,Strzelec’’OSW w Lipsku.

Dzień Flagi RP  /2 Maja/ - to jedno z najmłodszych świąt państwowych w Polsce - zostało ustanowione w 2004 roku, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Jest to również dzień Polonii i Polaków za Granicą.


APEL Z OKAZJI DNIA FLAGI

30.04.2019
Zapraszamy Wszystkich Chętnych na uroczysty Apel - wciągnięcia Flagi Państwowej na maszt w Dniu Święta Flagi dnia 2 Maja br.. Godz. 8:00 zbiórka przy budynku KP PSP w Lipsku, godz. 8:15 Uroczysty Apel.
Zapraszam – bryg. Tomasz Krzyczkowski.

ŻYCZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA

30.04.2019
Życzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszka Suskiego z okazji Dnia Strażaka. ŻYCZENIA PREZYDENTA RP Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA

30.04.2019
Życzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z okazji Dnia Strażaka. Naciśnij tutaj.

ŻYCZENIA SEKRETARZA STANU W MSWIA Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA

30.04.2019

Życzenia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego z okazji Dnia Strażaka. Żeby wysłuchać życzeń naciśnij tutaj.

OTWARCIE NOWEGO BUDYNKU REMIZY W ALEKSANDROWIE DUŻYM


28.04.2019

W dniu 28.04.2019r. w miejscowości Aleksandrów Duży gm. Sienno odbyła się uroczystość z okazji otwarcia i poświęcenia nowego budynku świetlico-remizy. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pododdziałów, pocztów sztandarowych i zaproszonych gości przed strażacką remizą w Aleksandrowie Dużym następnie wszyscy uczestnicy przemaszerowali do kościoła p.w. św.Teresy od Dzieciątka Jezus gdzie została odprawiona uroczysta Msza święta, którą odprawił ks.kan. Krzysztof Maj kapelan strażaków powiatu lipskiego wraz z ks. Leszkiem Bieleckim proboszczem parafii oraz ks. Gracjanem Brodą proboszczem parafii w Gozdawie.Na zakończenie mszy św. gospodarze i goście złożyli gratulacje ks. Leszkowi Bieleckiemu z okazji 20-lecia posługi duszpasterskiej w parafii oraz podziękowaliwszystkim księżom za odprawioną mszę świętą.Następnie obecni na uroczystości oddali honory zatrzymując się przy Grocie Katyńskiej- Smoleńskiej gdzie poseł na sejm RP Dariusz Bąk wraz gospodarzami uroczystości złożył wiązankę kwiatów a komendanci policji i straży oraz prezesi OSP zapalili znicze wartę honorową zaciągnęli młodzi strażacy z miejscowej OSP w Aleksandrowie Dużym.  Po nabożeństwie odbył się przemarsz pododdziałów strażackich, pocztów sztandarowych, zaproszonych gości oraz mieszkańców wsi Aleksandrów Duży na plac przed nowo wybudowanym obiektem wielofunkcyjnej remizy, gdzie odbyła się centralna, oficjalna część uroczystości. Przy dźwiękach hymnu państwowego, zagranego przez Młodzieżową Orkiestrę Miasta Zwoleń, na maszt wciągnięta została flaga państwowa. Następnie przywitano zaproszonych gości oraz przedstawiono rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Dużym, po czym nastąpiło przecięcie wstęgi i otwarcie nowej świetlico-remizy oraz jej poświęcenie. Podczas uroczystości bryg. Tomasz Krzyczkowski Komendant Powiatowy PSP w Lipsku wraz z mł. isp. Wojciechem Brandtem Komendantem Powiatowym Policji w Lipsku oraz Janem Cyranem Komendantem Oddziału Miejsko-Gminnego ZwiązkuOSP RP w Lipsku przekazali na ręce gospodarzy Wójta Gminy Sienno MariuszaStrąka, Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Dużym Mieczysława Michalca oraz Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Aleksandrowie Dużym Lidii Łepeckiej wyróżnienie honorowe, listy gratulacyjne oraz pamiątkowy obraz. W uroczystości obecne były wszystkie poczty sztandarowe OSP z gminy Sienno oraz parafii w tym z gminy Lipsko i zaprzyjaźnionych jednostek OSP z województwa wielkopolskiego. W uroczystości udział wzięło wiele zacnych osób m.in. Poseł na Sejm RP Dariusz Bąk, władze samorządowe oraz kierownicy służb inspekcji i straży powiatu lipskiego, wójt gminy Bałtów a także zaprzyjaźnione koła gospodyń wiejskich.


OTWP WOJEWÓDZKIE

27.04.2019

Naprawdę wiedza „młodych polskich walczących” dzięki takim postawom będzie widoczna. Nasi młodzi rodacy znają Polskę. Znają jej historię a co za tym idzie historię STRAŻY POŻARNYCH.

Część teoretyczna i praktyczna wiedzy pożarnictwa została przeprowadzona w naszym Województwie w miejscowości Mroków, gm. Lesznowola. Z naszego powiatu do testów przystąpiło trzy osoby, które zajęły pierwsze miejsca na turnieju powiatowym. Z najmłodszej grupy Miłosz Nowakowski, w średniej grupie Michał Kot oraz grupie najstarszej Mateusz Łygan, który był najlepszy we wszystkich konkurencjach w swojej grupie.

Gratulacje dla naszego druha Mateusza Łygana gdzie w finale zajął pierwsze miejsce w  trzeciej grupie wiekowej.


POŻAR NA TERENACH BAGIENNYCH W CHOTCZY

24.04.2019
24 kwietnia 2019 r. o godz. 12.34 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku wpłynęło zgłoszenie o pożarze trzciny na wałach przy rzece Wisła w miejscowości Chotcza Dolna gm. Chotcza. Do interwencji zadysponowano natychmiast zastęp JRG Lipsko oraz zastęp OSP Chotcza. Po dotarciu na miejsce zdarzenia Dowódca akcji zastał pożar trawy i trzciny na terenach bagiennych o powierzchni ok 5ha oraz lasu o powierzchni ok 2ha, po czym zażądał dodatkowych zastępów gaśniczych z powodu niewystarczających sił i środków. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zgromadzeniu odpowiedniej ilości sił i środków, rozwinięciu linii gaśniczych i podaniu 4 prądów wody na front i skrzydła pożaru w celu likwidacji zagrożenia. W działach udział brały trzy zastępy z JRG Lipsko, dwa zastępy z OSP Chotcza oraz OSP Tymienica. Cała akcja trwała prawie sześć godzin.

ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

19.04.2019

W WIELKI PIĄTEK SPOTKANIE WIELKANOCNE W KP PSP w LIPSKU

19.04.2019
Nadchodzące Święta Wielkanocne były okazją do tradycyjnego spotkania się funkcjonariuszy  PSP i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej jak również  naszych stałych partnerów w działalności strażackiej; duszpasterza strażaków powiatu lipskiego  ks. kapelana Krzysztofa Maja, przedstawicieli OSP i weteranów służby pożarniczej ; Janusza Witczaka Prezesa Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku i Jana Cyrana Prezesa Koła Związku  Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Lipsku,  którzy zaszczycili swoją obecnością doroczne Strażackie  Spotkanie Wielkanocne.
Jako pierwszy głos zabrał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Tomasz Krzyczkowski ,który  przywitał wszystkich obecnych oraz złożył życzenia świąteczne: "Niech istota Świąt Wielkanocnych napełni Was siłą oraz radością i sprawi, że uśmiech i optymizm będą towarzyszyły Wam każdego dnia."
Następnie ks. kan. dr Krzysztof Maj Kapelan  Strażaków powiatu Lipskiego poświęcił wielkanocne potrawy, którymi zgodnie ze staropolską tradycją wszyscy uczestnicy spotkania symbolicznie podzielili się, oraz złożyli sobie życzenia.

DACHOWANIE SAMOCHODU OSOBOWEGO

15.04.2019
W dniu 15.04.2019 roku o godzinie 11:46 Dyżurny Operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku otrzymał informację o dachowaniu samochodu osobowego w Olechowie gm. Sienno. Po dotarciu na miejsce zdarzenia ustalono, że na prostej drodze dachował samochód osobowy w pojeździe znajdował się wyłącznie kierowca, który opuścił samochód przed przybyciem służb ratowniczych. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca wypadku, zabezpieczono wycieki płynów eksploatacyjnych z uszkodzonego samochodu. Po zakończeniu czynności przez Policję pojazd usunięto na pobocze, drogę uprzątnięto, przywrócono ruch drogowy. W działaniach ratowniczych brał udział zastępy z KP PSP JRG w Lipsku oraz OSP Sienno.

PODSUMOWANIE KURSÓW - ĆWICZENIA I WARSZTATY MEDYCZNE

14.04.2019
Już po raz drugi w 2019 roku odbyło się podsumowanie kursów szkoleniowych w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku.

W dniu 14.04.2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbył się uroczysty apel w którym podsumowano Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych realizowane w okresie od 22 lutego 2019 roku do 14 kwietnia 2019 roku, kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy połączone z ćwiczeniami i warsztatami medycznymi. W egzaminie sprawdzającym Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP przeprowadzonym w dniu 14.04.2019 r. uczestniczyli strażacy spełniający wymogi kwalifikacyjne, którzy następnie zdali pozytywnie egzamin wstępny oraz przeszli testy w komorze dymowej znajdującej się w Ośrodku Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Z ocenami pozytywnymi szkolenie ukończyło łącznie 14 strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu lipskiego. Następnie 43 strażakom ochotnikom którzy ukończyli kurs KPP i uzyskali tym samym tytuł „Ratownika” wręczono certyfikaty. Następnie absolwenci kursu strażacy OSP złożyli ślubowanie.

Kolejnym etapem były ćwiczenia i warsztaty doskonalające z zakresu ratownictwa medycznego podmiotów tworzących i wspierających Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Komendę Powiatową PSP w Lipsku, Starostwo Powiatu Lipskiego, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku przy udziale władz samorządowych gmin powiatu lipskiego oraz przy współpracy z Life-Med. s.c. z Opola Lubelskiego, SP ZZOZ w Lipsku, Firmą „Deltamed” z Radomia. Instytucje i Firmy Medyczne wraz z karetkami i zespołami wyjazdowymi wzięły udział w warsztatach ratownictwa medycznego. Zadania realizowane w trakcie "Warsztatów" naciśnij tutaj

Zakończenie apelu rozpoczęło się od złożenia meldunku przez bryg. Dariusza Rzeźnika Naczelnika Wydziału Operacyjnego PSP w Lipsku Komendantowi Powiatowemu PSP w Lipsku bryg. Tomaszowi Krzyczkowskiemu. W powyższym przedsięwzięciu wzięli udział: Anna Kwiecień Poseł na Sejm RP, Sławomir Śmieciuch Starosta Lipski, mł. insp. Robert Galas Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku, mjr Artur Łęcki przedstawiciel Wojskowego Komendanta  Uzupełnień w Radomiu, Bożena Rychter przedstawiciel Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Włodzimierz Cedzyński przedstawiciel Nadleśnictwa Lasów Państwowych Marcule, Norbert Ciupiński przedstawiciel Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Zwoleniu, ks. kan. Krzysztof Maj Kapelan Strażaków Powiatu Lipskiego, Sławomir Krzos Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego, Józef Sosnowski Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego, Marcin Lenart Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku, dh Janusz Witczak Wójt Gminy Chotcza i prezes ZOP ZOSP RP,  Krzysztof Śmietanka Przewodniczący Rady Gminy w Chotczy, Marek Szymczyk- Wójt Gminy Solec nad Wisłą, Karol Burek Wójt Gminy Rzeczniów, Zygmunt Wicik Przewodniczący Rady Gminy w Rzeczniowie, Mariusz Strąk Wójt Gminy Sienno, Roman Markiewicz Przewodniczący Rady Gminy w Siennie, dh Jakub Jóźwik Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku oraz Komendant Oddziału Gminnego ZOSP RP w Solcu nad Wisłą, Waldemar Kominek Skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku, Jan Cyran Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego oraz Komendant Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP RP w Lipsku, Witold Skrzypczyk Komendant Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rzeczniowie, Zbigniew Rutkowski Komendant Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chotczy, Józef Sykut Komendant Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ciepielowie, Julian Siwek Komisja ds. Ceremoniału Pożarniczego i Sztandaru Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku oraz Daria Bieniek „Twoje Radio Lipsko”

Komisja egzaminacyjna kadra KP  i JRG PSP w Lipsku, strażacy z uprawnieniami ratowników medycznych wraz z zastępcą Dowódcy mł. bryg. Mirosławem Wojtasem. Natomiast nadzór nad egzaminem sprawował przedstawiciel Ośrodka Szkolenia PSP w Pionkach st. kpt. Robert Banaszek. W apelu uczestniczyło ok 150 osób.


Galeria zdjęć naciśnij tutaj

KOLIZJA SAMOCHODU OSOBOWEGO Z AUTOBUSEM

11.04.2019
11 kwietnia br. ok godz 15:45 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 747 z drogą powiatową 3536 w miejscowości Pawliczka. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG Lipsko oraz OSP Pawliczka, OSP Jaworska Wola. Kierowcy pojazdów opuścili pojazdy o własnych siłach, brak osób poszkodowanych. Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały także na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu źródła zasilania w rozbitym pojeździe oraz usunięciu pozostałości powypadkowych z jezdni. 

ZABEZPIECZENIE REJONOWYCH ZAWODÓW "SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE"

10.04.2019
    W dniu 10.04.2019r. jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu lipskiego wraz z policjantami i organizacjami obronnymi uczestniczyły w Lipsku w  zabezpieczeniu rejonowych zawodów sprawnościowo-obronnych pt.„Sprawni jak żołnierze” uczniów szkół ponadgimnazjalnych z rejonu radomskiego. Celem zawodów jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej wiedzy o współczesnych Siłach Zbrojnych RP, zagadnień związanych z obronnością i bezpieczeństwem kraju oraz podnoszenie sprawności fizycznej. Zawody rozegrane zostały w pięciu konkurencjach: test sprawnościowy, rzut granatem do celu, strzelanie, pierwsza pomoc przedmedyczna i bieg na orientację.
    Cześć pierwsza zawodów i otwarcie odbyło się na sali gimnastycznej ZSP im. Jana Pawła II w Lipsku. Następnie uczestnicy udali się na stadion sportowy „Powiślanki” oraz wyznaczony obszar gdzie odbyły  się kolejno konkurencje. Związek Strzelecki „Strzelec” OSW w Lipsku wraz z Komendą Powiatową PSP w Lipsku przygotowali okolicznościową wystawę strzeleckich kronik oraz wyeksponowali materiały promocyjne przekazane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień  Batalion WOT w Radomiu dotyczące służby wojskowej i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Organizatorem zawodów było Kuratorium Oświaty Delegatura w Radomiu, Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II wLipsku i Jednostka Strzelecka 1005 im. płk Dionizego Czachowskiego w Lipsku ZS „Strzelec” OSW  w Lipsku przy udziale Starostwa Powiatowego w Lipsku i Komend Powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku. Komisje sędziowską powołał dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty  w Radomiu Wojciech Nalberski w skład, której wchodzili; Radosław Kotowicz – Przewodniczący/ wizytator ds. obronnych Delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiuoraz Marek Łata- wiceprzewodniczący komisji, Tadeusz Pękała- sędzia główny, Michał Patyk-sędzia czasowy, Mateusz Wudarczyk- członek komisji ratownik medyczny. Ogółem w zawodach wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach, Centrum Kształcenia Zawodowegoi Ustawicznego im. Bohaterów Ziemi Iłżeckiej w Chwałowicach, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Radomiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku.  

Po zakończonej rywalizacji klasyfikacja przedstawiła się następująco:

W kategorii dziewcząt:

I Miejsce ZSP im. Jana Pawła II w Lipsku - powiat lipski

II Miejsce CKU im. Bohaterów Ziemi Iłżeckiej w Chwałowicach - powiat radomski

III ZDZ w Chwałowicach - powiat radomski

W kategorii chłopców:

I MiejsceZSP im. Jana Pawła II w Lipsku - powiat lipski

II MiejsceZSP Białobrzegi - powiat białobrzeski

III Miejsce CKU im. Bohaterów Ziemi Iłżeckiej w Chwałowicach - powiat radomski

Uroczyste podsumowanie zawodów odbyło się przy skwerze pamięci na placu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku,  gdzie nastąpiło  wręczenie pucharów i dyplomów oraz przemówienia okolicznościowe. Wśród przybyłych gości i organizatorów byli: Radosław Kotowicz –wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu, mjr. Artur Łęcki przedstawiciel Wojskowego  Komendanta Uzupełnień w Radomiu, ppor. Stanisław Pietrynik przedstawiciel Dowódcy Batalionu WOT w Radomiu, Sławomir Śmieciuch Starosta Lipski, Józef Sosnowski Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego, bryg. Tomasz Krzyczkowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku wraz z podległymi mu strażakami, asp. sztab. Tomasz Bąk wraz z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Lipsku, Mieczysław Mejzner Dyrektor ZSP im. Jana Pawła II w Lipsku wraz z zastępcą Markiem Łatą, por. rez. Tadeusz Pękała- nauczyciel ZSP w Lipsku, Instruktor ZS „Strzelec” OSW, Michał Patyk nauczyciel ZSP w Lipsku/ Radny Rady Miejskiej.

Oficer Prasowy KP PSP w Lipsku.

9. ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

10.04.2019

W dniu 10.04.2019r. władze powiatu lipskiego, służby mundurowe, stowarzyszenia, strzelcy uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku, członkowie NSZZ „Solidarność” Komisja Terenowa w Lipskui przedstawiciele Rady Miejskiej w Lipsku upamiętnili ofiary katastrofy Smoleńskiej, która miała miejsce 9 lat temu.
Na uroczystej zbiórce przy kwaterze Żołnierzy Wojska Polskiego gdzie znajduje się pomnik Katyński oraz tablica upamiętniająca ofiary katastrofy smoleńskiej złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze, a  strażacy i  strzelcy wystawili wartę honorową.
W uroczystości wzięli udział: Sławomir Śmieciuch Starosta Lipski, Józef Sosnowski Przewodniczący Rady Powiatu 
Lipskiego, Radosław Kotowicz- Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu, Wojciech Dziółko Przewodniczący Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”, bryg. Tomasz Krzyczkowski Komendant Powiatowy PSP w Lipsku wraz ze zmianą służbową JRG w Lipsku, ppor. Stanisław Pietrynik przedstawiciel Dowódcy Batalionu WOT w Radomiu, asp. sztab. Tomasz Bąk przedstawiciel KP Policji w Lipsku, Marek Łata Przewodniczący TPZL „Powiśle” Zastępca Dyrektora ZSP im. Jana Pawła II w Lipsku wraz z młodzieżą szkolną, mł. isp. ZS Tadeusz Pękała por. rez. WP wraz ze strzelcami oraz przedstawiciele mieszkańców Lipska.
9 lat temu przy siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Lipsku odbył się uroczysty apel na którym mieszkańcy powiatu lipskiegołączyli się w żalu z rodzinami 96 ofiar katastrofy Smoleńskiej (szczegóły zostały zapisane w nr 2/2010 pisma społeczno-kulturalnego rejonu lipskiego pn. "Życie Powiśla").

Oficer prasowy KP PSP w Lipsku.

ZMIANA D-CY 42. BAZY LOTNICTWA SZKOLNEGO W RADOMIU

01.04.2019
W dniu 01.04.2019r. delegacja powiatu lipskiego wzięła udział w uroczystości przekazania dowództwa 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego przez płk. dypl. Pil. Jana Skowronia płk. dypl. pil. Maciejowi Siemińskiemu. Podczas uroczystości Starosta Lipski Sławomir Śmieciuch wraz z Komendantem Powiatowym PSP w Lipsku bryg. Tomaszem Krzyczkowskim oraz st. bryg. Markiem Krasowskim Komendantem Miejskim PSP w Radomiu podziękowali płk. dypl. pil. Janowi Skowronowi za dotychczasową owocną współpracę z samorządem terytorialnym oraz jednostkami ochrony przeciwpożarowej i stowarzyszeniami z powiatu lipskiego oraz regionu radomskiego, a także wręczyli odznakę honorową za wybitne zasługi w obchodach 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Komendanci PSP z Lipska i Radomia oraz Starosta Lipski złożyli gratulacje nowemu dowódcy płk. dypl. pil. Maciejowi Siemińskiemu zapraszając do owocnej  współpracy.  

POŻAR BUDYNKU GOSPODARCZEGO

01.04.2019
1 kwietnia o godzinie 19:50 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku przyjęło zgłoszenie o pożarze stodoły w miejscowości Łaziska Zapłocie, gmina Ciepielów. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono stodołę ze słomą, (o konstrukcji drewnianej, krytą dachówką eternitową) w całości objętą pożarem. KDR uzyskał informację o braku w środku jakichkolwiek osób lub zwierząt. Obiekt znajdował się na niezamieszkałej posesji. Pierwsze działania gaśnicze polegały na podaniu trzech prądów wody w natarciu na palący się budynek oraz jednego w  obronie na zagrożony budynek gospodarczy. Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do prac związanych z dogaszaniem i przelewaniem nagromadzonego w obiekcie materiału. W działaniach brało udział 4 zasępy, 31 strażaków z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

XLII ELIMINACJE OTWP

25.03.2019
W dniu 25 marca 2019 roku w Lipsku odbyły się po raz dwudziesty eliminacje powiatowe 42 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”, który ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Czytaj więcej naciśnij tutaj.

DZIEŃ ZAWODÓW

21.03.2019
21 marca w Zespole Placówek Oświatowych w Długowoli odbył się projekt Dnia Zawodów. Młodzież przygotowała scenki i stoiska dla wybranych zawodów, przybliżono tam również obraz zawodu strażaka. Dużą ciekawość wzbudził m.in. sprzęt ochrony osobistej strażaka, który niejednemu maluchowi, z racji swojej wagi, sprawił nie lada problemy. Następna część spotkania odbyła się na zewnątrz, gdzie uczniowie oraz nauczyciele mieli okazję do zapoznania się ze sprzętem wykorzystywanym podczas prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych.

UROCZYSTOŚCI POŚWIĘCONE KAPELANOWI DOMAŃSKIEMU

10.03.2019
W dniu 10 marca 2019r. delegacja strażaków i strzelców powiatu lipskiego uczestniczyła w uroczystości związanej z 72 rocznicą śmierci ks. mjr. Stanisława Domańskiego. Natomiast w dniu 6 listopada oddała honory i zapaliła znicze na grobie kapelana na cmentarzu parafialnym w Strzyżowicach Czytaj więcej naciśnij tutaj.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA W OSP

07.03.2019
W dniu 7 marca br. w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko odbyło się szkolenie pt. "Rozliczanie Finansowe i Sprawozdawczość w Ochotniczych Strażach Pożarnych", które poprowadziła Pani Małgorzata Matejczyk Dyrektor Wykonawczy Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Warszawie. W szkoleniu udział wzięli funcyjni jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu lipskiego oraz pracownicy samorządu terytorialnego zajmujący się sprawami ochrony przeciwpożarowej, finansami i współpracą ze stowarzyszeniami na terenie powiatu lipskiego. Podczas spotkania można było zapoznać się z programem Sekretarza Stanu Jarosława Zielińskiego dotyczącego rozbudowy i modernizacji infrastruktury, zakupu nowoczesnego sprzętu i wyposażenia oraz wzrostu uposażeń funkcjonariuszy. Przedmiotowe pismo naciśnij tutaj.

WYPADEK W SOLCU NAD WISŁĄ

05.03.2019
We wtorek 5 marca br. o godz. 15.18 do dyżurnego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku wpłynęło zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które informowało o uderzeniu samochodu w bariery energochłonne na moście w miejscowości Solec nad Wisłą. Do zdarzenia zadysponowano zastępu z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Lipsku oraz Ochotniczą Straż Pożarną Solec. Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali samochód osobowy, który uderzył w bariery energochłonne. Pojazdem podróżowały cztery osoby, które opuściły pojazd przed przybyciem JOP i znajdował się w pobliżu. Działania zastępów SP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, Udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym, rozłączeniu akumulatora oraz sorpcji płynów eksploatacyjnych.

WYPADEK SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

05.03.2019
W dniu 05.03.2019 r. ok godz. 13:57 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku wpłynęła informacja o wypadku na DK 79 w miejscowości Ciepielów Kolonia, gm. Ciepielów. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdzono że samochód ciężarowy marki VOLVO przewrócony jest  na jednym z pasów ruchu. Naczepa auta wypełniona była kruszywem, która wysypała się na jezdnię. Pojazdem podróżowały dwie osoby. Kierowca opuścił pojazd o własnych siłach nie doznając obrażeń, natomiast pasażerowi została udzielona kwalifikowana pierwsza pomoc a następnie przekazany został zespołowi ratownictwa medycznego. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora oraz kierowaniu ruchem.

DZIEŃ PAMIĘCI "ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH"

01.03.2019

„Chcieli nas zakopać.

   Nie wiedzieli, że jesteśmy ziarnem”

               Żołnierze Niezłomni

W dniu 01.03.2019r. odbyły się obchody 9 Rocznicy Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. który został ustanowiony przez Sejm RP  ustawą z dnia 03 lutego 2011r. „o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”  z inicjatywy Śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Uzasadnienie dołączone do projektu ustawy głosiło, ze ustanowione święto „ jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomniej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny”. Data 1 marca nawiązuje do tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w 1951 roku, kiedy to wykonano wyroki śmierci na kierownictwie IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. 1 marca 1951r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie bestialsko zamordowano: Łukasza Cieplińskiego, Adama Lazarowicza, Mieczysława Kawalca, Józefa Rzepkę, Franciszka Błażeja, Józefa Batorego i Karola Chmiela. W przeddzień obchodów ustawionego Święta Żołnierzy Wyklętych na zaproszenie dyrektora ZSP w Solcu n/Wisłą Komendant Powiatowy PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski jednocześnie inspektor Związku Strzeleckiego uczestniczył w uroczystej zbiórce klas mundurowych w soleckiej szkole średniej. Przy pomniku znajdującym się przy szkole młodzież zaciągnęła wartę honorową, zapalono biało-czerwone znicze z opaskami Święto Żołnierzy Wyklętych. Uroczysta zbiórka była okazją do przypomnienia idei ustawionego święta oraz uczczenia pamięci i oddania honorów polskim patriotą Żołnierzom Niezłomnym, którzy walczyli i ginęli za wolną i niepodległą Polskę. W czasie spotkania zostały wręczone wyróżnienia dla dyrektora szkoły Marcina Węgłowskiego oraz nauczyciela i opiekuna klas mundurowych Sebastiana Żądło, asp. sztab policji Tomasza Wielickiego w uroczystości uczestniczyli wójt gm. Solec n/Wisłą Marek Szymczyk oraz przedstawiciel OSP Solec Michał Wojtal i JRG Lipsko-autor zdjęć. Główne uroczystości obchodzonego święta odbyły się w dniu 01.03.2019r. rozpoczęła je uroczysta msza św. za żołnierzy, której przewodniczył ks.kan. Henryk Jagieło dziekan dekanatu lipskiego następnie licznie zgromadzone poczty sztandarowe i obecni na uroczystości przemaszerowali na cmentarz parafialny w Lipsku. Tam z kolei odbył się Apel Pamięci Wyklętych - Niezłomnych, jak również wygłoszono kilka okolicznościowych przemówień i zmówiono modlitwę za zamordowanych  i zmarłych żołnierzy polskiej konspiracji. Wartę honorową przy pomniku tradycyjnie zaciągnęli strażacy i policjanci. Zaproszeni goście, przybyłe delegacje powiatu, miasta i gminy, instytucji oraz stowarzyszeń na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego i przy Krzyżu Katyńskim przystąpili do złożenia kwiatów i zapalenia zniczy. Kolejna część uroczystości miała swoje miejsce w Lipskim Centrum Kultury, gdzie swoje przemówienie wygłosił Sławomir Śmieciuch- Starosta Lipski oraz Adam Bielan-Wicemarszałek Senatu. W dalszej części uroczystości uczestnicy mogli wysłuchać koncertu Kuby Michalskiego poświęconego Żołnierzom Wyklętym „ Ślad ich wilczy” oraz obejrzeć projekcję filmu „ Komendant Zagończyk” w reżyserii Przemysława Bednarczyka ( TVP Historia). W tym samym dniu odbyły się również uroczystości w Siennie, które połączono z 10-leciem reaktywowania Związku Strzeleckiego Strzelec OSW JS 4036  w Siennie. Po mszy św. złożono kwiaty i zapalono znicze przy pomniku upamiętniającym żołnierz II konspiracji. Następnie odbyła się akademia w ZSP im. ks. Włodzimierza Sedlaka w Siennie.

  

 


CZŁOWIEK ROKU 2018 POWIATU LIPSKIEGO

22.02.2019
bryg. Tomasz Krzyczkowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku został Człowiekiem Roku 2018 Powiatu Lipskiego. W piątek, 22 lutego, w Hotelu Aviator w Radomiu odbyła się uroczysta gala plebiscytu, podczas której laureaci z powiatu oraz całego regionu, otrzymali piękne statuetki i dyplomy.

KOLIZJA NA RONDZIE W LIPSKU

19.02.2019
Do zdarzenia doszło o godz. 13:46 w miejscowości Lipsko na DK 79 przy rondzie w ciągu ul. Spacerowej Po dojechaniu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu KDR stwierdził kolizję dwóch aut osobowych. Kierowcy opuścili pojazdy przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowych. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym, odłączeniu akumulatorów i kierowania ruchem drogowym. Do działań ratowniczych zadysponowano zastępy z KP PSP JRG w Lipsku. W zdarzeniu poza jednostkami ochrony przeciwpożarowej uczestniczyła Policja, PRM oraz patrol Żandarmeri Wojskowej z Radomia, który przejeżdzając drogą krajową zauważył zdarzenie i podjął działania zabezpieczające

PODSUMOWANIE KURSU

10.02.2019
W dniu 10.02.2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbyła się uroczysta zbiórka na której podsumowano organizowane dwutygodniowe szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych realizowanego w okresie od 28.01.2019 r. do 10.02.2019 r. – szkolenie odbyło się w systemie codziennym. W egzaminie sprawdzającym przeprowadzonym w dniu 10.02.2019 r. uczestniczyli strażacy spełniający wymogi kwalifikacyjne, którzy następnie zdali pozytywnie egzamin wstępny oraz przeszli testy w komorze dymowej znajdującej się w Ośrodku Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Z ocenami pozytywnymi szkolenie ukończyło łącznie 31 strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu lipskiego, byli to przedstawiciele OSP w Aleksandrów Duży, Bąkowa, Grabowiec, Lipsko, Pawliczka, Pawłowice Płósy, Przedmieście Bliższe, Rybiczyzna,  Sienno, Solec, Zemborzyn

Zakończenie kursu rozpoczęło się od złożenia meldunku przez bryg. Jarosława Bajora Z-cy Komendanta PSP w Lipsku Komendantowi Powiatowemu PSP w Lipsku bryg. Tomaszowi Krzyczkowskiemu. Na zakończeniu kursu obecni byli kpt. Dominik Chodowicz przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP, dh Janusz Witczak prezes ZOP ZOSP RP, mł. Insp. Robert Galas z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku, Norbert Ciupiński przedstawiciel Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Zwoleniu, Sławomir Krzos Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego, Komisja egzaminacyjna kadra KP  i JRG PSP w Lipsku wraz z D-cą bryg. Łukaszem Maciejewskim, sztandar ZOP ZOSP RP wraz z pocztem w składzie Jan Cyran komendant OM-G ZOSP RP w Lipsku, Witold Skrzypczyk komendant OG ZOSP RP w Rzeczniowie, Julian Siwek przedstawiciel ZOG ZOSP RP w Siennie.

Podczas uroczystości w dniu 10.02.2019 r. absolwenci kursu złożyli ślubowanie.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej
świadom podejmowanych obowiązków strażaka, 
uroczyście ślubuję, 
być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego 
i wszelkiego mienia  
nawet z narażeniem życia. 
Wykonując powierzone mi zadania, 
ślubuję 
przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej 
oraz wykonywać polecenia przełożonych. 
Ślubuję 
strzec tajemnicy państwowej i służbowej, 
a także honoru, godności i dobrego imienia służby 
oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej"

Tradycyjnie na zakończenie kursu uczestnicy wykonali wspólną grupową fotografię na tle samochodu specjalnego – podnośnika SHD-21 na podwoziu STAR 1142.


SPOTKANIE KOŁA EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA

09.02.2019

W dniu 9 lutego 2019r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP działającego przy KP PSP w Lipsku. Porządek obrad:  otwarcie walnego zebrania, wybranie prezydium walnego zebrania, wybranie protokolanta, wybór przewodniczącego obrad, przedstawienie sprawozdań,  wybory Zarządu Koła  ukonstytuowano następująco: prezes Jan Cyran, v-ce prezes Zygmunt Niedziela, v-ce prezes Paweł Cheda, sekretarz Krzysztof Kwiatek, skarbnik Witold Maciejewski, członek Andrzej Ruszkiewicz, członek Jacek Grabski i Komisji Rewizyjnej: przewodniczący Jacek Dębski, sekretarz Krzysztof Wudarczyk, członek Waldemar Stępień. Delegatem na zjazd krajowy został Paweł Cheda.WYPADEK NA DK 79

08.02.2019
W dniu 08.02.2019 r. ok godz. 15:05 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku wpłynęła informacja o wypadku w miejscowości Pcin gm. Ciepielów. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że samochód osobowy na prostym odcinku drogi zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. Pojazdem przemieszczały się trzy osoby. Dwie osoby były uwięzione w pojeździe, przytomne. Działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zrobieniu dostępu do osób poszkodowanych przy pomocy narzędzi hydraulicznych i ewakuacji na zewnątrz pojazdu, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy a następnie poszkodowanych przekazano Zespołowi Ratownictwa Medycznego. W działaniach brały udział zastępy z PSP w Lipsku oraz OSP z Ciepielowa.

AKCJA KRWIODASTWA

06.02.2019
W środę 6 lutego 2019r. w godz. od 8.00 do 13.00 w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku została przeprowadzona zbiórka krwi przez specjalistów z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu. Do udziału w akcji zgłosiło się 15 krwiodawców z powiatu lipskiego w tym przedstawiciele KP PSP w Lipsku, KPP w Lipsku oraz strażacy ochotnicy z: OSP Aleksandrów Duży,  OSP Grabowiec , OSP Janów,  OSP Nowa Wieś, OSP Osówka, OSP Rzeczniów, OSP Sienno. Komenda Powiatowa PSP bardzo dziękuje za zaangażowanie i gotowość niesienia bezinteresownej pomocy. To dowód, że razem możemy więcej.  

OSTATNIE POŻEGNANIE

05.02.2019
W dniu 5 lutego 2019r. delegacja Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku uczestniczyła w ostatnim pożegnaniu śp. dr.n.wet. Jana Krupy, zasłużonego dla Ziemi Lipskiej. Czytaj dalej naciśnij tutaj.

BEZPIECZNE FERIE W LIPSKU

30.01.2019
30 stycznia 2019 r. strażacy z Komendy Powiatowej PSP Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lipsku ramach akcji „BEZPIECZNE FERIE 2019”, zorganizowali pokaz ratownictwa lodowego w ramach przypomnienia zasad bezpieczeństwa podczas spędzania wolnego czasu w okresie zimy i ferii zimowych. Pokazy odbyły się na terenie zalewu w Lipsku. Strażacy przedstawili grupie dzieci i młodzieży (będących na wypoczynku w powiecie lipskim), jak niebezpieczne jest korzystanie z  „dzikich lodowisk”, zasady zachowania się na lodzie oraz zasady postępowania w sytuacji gdy lód się załamie. W ramach pokazu strażacy zaprezentowali profesjonalne sposoby ratownictwa wodnego z użyciem sprzętu strażackiego oraz możliwe warianty dotarcia do osoby tonącej i wydobycie jej na brzeg przy użyciu posiadanego sprzętu ratowniczego. Pokaz miał również charakter szkoleniowy dla przeprowadzanego w KP PSP w Lipsku szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP. Grupa młodzieży odwiedziła również Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą Straży Pożarnej w Lipsku, gdzie uświadamiano jak niebezpieczny jest tlenek węgla potocznie czad oraz zapoznali się ze sprzętem będącym na jej wyposażeniu.

OSTATNIE POŻEGNANIE

30.01.2019
W dniu 30 stycznia 2019r. odbyły się uroczystości pogrzebowe ppłk Leona Etwerta ps. „Rosomak” długoletniego prezesa Zarządu Okręgu Radom Ś.Z. Żołnierzy AK. Msza pogrzebowa odbyła się w Kościele Garnizonowym w Radomiu, której przewodził ks. Stanisław Sikorski oraz ks. płk. Kryspin Rak w koncelebrze z księżmi z parafii. Następnie został pochowany na cmentarzu rzymsko-katolickim w Radomiu zgodnie z ceremoniałem wojskowym i asystą żołnierską z 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.

W uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni mieszkańcy Radomia, regionu radomskiego, duża ilość pocztów sztandarowych oraz władze między innymi: Stanisław Karczewski Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Artur Standowicz Wicewojewoda Mazowiecki, Krzysztof Murawski kierownik delegatury MUW w Radomiu, insp. Tomasz Michułka Komendant Wojewódzki Policki wraz z zastępcą insp. Kamilem Borkowskim oraz policjantami Andrzej Matysiak Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu wraz z bardzo liczną delegacja leśników, Zdzisław Maszkiewicz Przewodniczący Regionu NSZZ Solidarność Ziemi Radomskiej wraz z działaczami. Delegacja Strażaków i Strzelców wraz ze sztandarem z regionu radomskiego i powiatu lipskiego na czele z bryg. Tomaszem Krzyczkowskim Komendantem Powiatowym PSP w Lipsku – jednoczesnym Przewodniczącym Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Warszawie.

Zmarły przebywał w Lipsku i na ziemi lipskiej między innymi uczestniczył w spotkaniu przekazania Sztandaru Koła AK w opiekę dla Lipskiego Strzelca. Zmarły bardzo ciepło odnosił   się do współpracy ze  Strażą Pożarną PSP i OSP i służbami mundurowymi naszego regionu.

Ppłk Leon Etwert ps. "Rosomak" urodził się w 1929 roku czytaj dalej naciśnij tutaj


WYPADEK NA DK 79

29.01.2019

APELUJEMY O BEZPIECZNĄ JAZDĘ, ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI I DOSTOSOWANIE PRĘDKOŚCI DO STALE ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH.


Do zdarzenia doszło 29.01.2019 roku na drodze krajowej nr 79 w miejscowości Lipsko przy ulicy Zwoleńskiej. Informacja o wypadku wpłynęła do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego ok godz. 17. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że doszło do zderzenia samochodu ciężarowego Renault Magnum oraz samochodu osobowego Rover 200. Samochód Ciężarowy znajdował się na drodze krajowej 79  (kierowca opuścił pojazd o własnych siłach) natomiast samochód osobowy znajdował się w pobliskim rowie. Wewnątrz samochodu osobowego znajdowały się uwięzione dwie osoby. Zadaniem zastępów straży pożarnej było zabezpieczenie miejsca zdarzenia, zapewnienie dostępu do poszkodowanych za pomocą narzędzi hydraulicznych, udzielenie poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy, ewakuacja poszkodowanych za pomocą noszy typu deska, odcięcie zasilania w uszkodzonym samochodzie oraz przekazaniu  poszkodowanych przybyłemu zespołowi ratownictwa medycznego oraz oświetleniu terenu akcji ratowniczej. W akcji brały udział dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Ciepielowa.   

PODSUMOWANIE 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI NA ZIEMI LIPSKIEJ, UROCZYSTA SESJA RADY POWIATU LIPSKIEGO

28.01.2019
Udział funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Lipsku w uroczystej sesji Rady Powiatu Lipskiego obecnej kadencji, podsumowującej działania podejmowane na terenie powiatu i obszaru chronionego w roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  Gośćmi byli m. in. Dariusz Bąk Poseł na Sejm RP, Krzysztof Morawski Dyrektor Biura Zamiejscowego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, bryg. Tomasz Krzyczkowski Komendant Powiatowy PSP w Lipsku Jacek Wielorański Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko, wójtowie gmin z powiatu lipskiego oraz wójtowie z obszaru chronionego, Tarłowa i Bałtowa. Wśród gości byli także ludzie bezpośrednio zaangażowani w organizację obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Na wniosek Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, Prezes Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju, płk Jerzy Salamuch wyróżnił pamiątkowym medalem z okazji 100–lecia niepodległości Polski, z napisem „Obrona ojczyzny jest najświętszym obowiązkiem każdego obywatela” Starostę lipskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu oraz radnych reprezentujących powiat lipski ze sztandarem powiatu lipskiego. Wyróżnienia i podziękowania otrzymali również radni, którzy uczestniczyli w wielu uroczystościach poświęconych Niepodległej.

W dniu 5 maja 2015r. odbyło się w Falentach zebranie założycielskie i powołano Stowarzyszenie -Konfraternia Mazowiecka Odznaki św. Floriana MAZOVIA.Pierwszym Prezesem - Komandorem wybrany został organizator tego Stowarzyszenia dh. Jacek Gromek, Wśród członków założycieli znalazło się wielu zasłużonych strażaków, członków władz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej różnych szczebli, kapłanów, kapelanów,  oficerów Wojska Polskiego, wykładowców akademickich i lekarzy.

Stowarzyszenie z okazji przypadającego w 2018 roku  Jubileuszu 100-lecia Niepodległości Najjaśniejszej Rzeczypospolitej  Polskiej Ustanowiło Odznakę z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości za wybitne zasługi nadawaną przez kapitułę stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej odznaki św. Floriana Mazovia, jako wyraz uznania za działalność na rzecz społeczeństwa i praw człowieka na wszystkich polach aktywności oraz wspierania i tworzenia inicjatyw nawiązujących do idei Niepodległości.

Za szczególne zaangażowanie i uznanie wszelkich działań w roku jubileuszowym 2018 w obchody 100-lecia Niepodległości na Ziemi Lipskiej Kapituła przyznała Złotą Odznakę dla: Pana Dariusza Bąka Posła na Sejm RP, długoletniego dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Pana Krzysztofa Murawskigo Kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, dr. Jana Rejczaka wykładowcę akademickiego, działacza Solidarności, byłego wojewodę radomskiego i radnego sejmiku wojewódzkiego, Janowi  Skrzypczyńskiemu s. Bronisława / artystę, fotografa, rzeźbiarza, dokumentalistę, członka Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipskiej „POWIŚLE”.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie uchwałą nr 4/2018 z dnia 19 marca 2018 nadało brązowy medal „ Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla:
dr Sławomir Okoń Nadleśniczy Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Zwoleniu, Pan Marek Łata Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipskiej Powiśle, Pani Ewelina Siwierska Sekretarz Redakcji Kwartalnika „ Zycie Powiśla” 

Szczególne podziękowania skierowano do bryg. Tomasza Krzyczkowskiego – Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, za wieloletnie krzewienie patriotyzmu wśród mieszkańców Ziemi Lipskiej.

Na zakończenie uroczystej sesji wszyscy jej uczestnicy odśpiewali „Marsz Pierwszej Brygady”.


BEZPIECZNE FERIE 2019

25.01.2019
Od 28 stycznia 2019 roku w województwie mazowieckim rozpoczyna się zimowa przerwa szkolna. Jest to drugi zaraz po wakacjach okres kiedy dzieci i młodzież mogą odpocząć od codziennych obowiązków szkolnych. Jednak w czasie wzmożonego wypoczynku wzrasta ryzyko nieszczęśliwych wypadków. Zimowa aura, utrzymująca się niska temperatura i możliwe opady śniegu zachęcają wszystkich do aktywnego wypoczynku, który nie zawsze jest bezpieczny.

Dlatego należy pamiętać o kilku podstawowych "przykazaniach": baw się tylko w miejscach przeznaczonych do tego celu, nie zjeżdżaj na sankach na ulice, gdzie poruszają się samochody, nie doczepiaj sanek do samochodu, nie ślizgaj się na zamarzniętym stawie lub rzece, osoba pod którą załamał się lód, najczęściej nie jest w stanie sama wyjść na powierzchnię, a kilka minut spędzonych w lodowatej wodzie prowadzi do wyziębienia organizmu, utraty sił, a w konsekwencji do utonięcia.


Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie zimowym oraz podczas ferii zimowych w 2019 roku straż pożarna prowadzi akcję „Bezpieczne lodowiska 2019” związaną z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży na zamarzniętych akwenach. Akcja „Bezpieczne lodowiska 2019” ma na celu pomoc w organizacji bezpiecznych lodowisk w tym m.in. wylewanie wody na uprzednio przygotowane ślizgawki min. na terenie boisk szkolnych, parków, osiedli itp. Strażacy udzielą wsparcia w organizacji lodowiska na pisemną prośbę dyrektora szkoły ub zarządcy terenu. Do prośby należy dołączyć zgodę na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska. Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie przez zgłaszającego terenu poprzez wyrównanie nawierzchni, usypaniu band z piasku lub śniegu ewentualnie ustawieniu barierek. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie lodowiska odpowiada organizator ślizgawki.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznych zachowań oraz zasad alarmowania służb ratowniczych można znaleźć naciskając tutaj,
dodatkowo do pobrania poradnik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa „Bezpieczny wypoczynek zimą”


AKCJA KRWIODASTWA

23.01.2019
W czwartek 6 lutego 2019 roku w godzinach od 8:30 do 13.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku przy ul. Partyzantów 3 zostanie przeprowadzona akcja krwiodawstwa. Krwiodawcą może być każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat o wadze ciała powyżej 50kg.
Organizatorem akcji jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr. Konrada Vietha w Radomiu. Zbierana krew trafi do osób potrzebujących tego bezcennego daru serca z powodu choroby, wypadku czy innego zdarzenia losowego.

POŻAR SADZY W KOMINIE

22.01.2019
W dniu 22 stycznia 2019 r. o godzinie 13:38 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lipsku odebrał zgłoszenie o pożarze sadzy w budynku mieszkalnym w miejscowości Łaziska gm. Ciepielów. Po dojeździe na miejsce zdarzenia KDR stwierdził, że palą się sadze w kominie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Brak osób poszkodowanych. Działania zastępów JOP polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu pieca CO, zbijaniu sadzy w kominie z drabiny mechanicznej przy pomocy wyciora kominiarskiego, oraz wygarnięciu sadzy z wyczystki przy piecu. Po ugaszeniu pożaru budynek skontrolowano miernikiem wielogazowym oraz kamerą termowizyjną. Nie stwierdzono zagrożenia w postaci obecności tlenku węgla. W akcji gaśniczej brał udziały dwa zastępy z JRG w lipsku oraz zastęp OSP Ciepielów.

Straż Pożarna przypomina:  pożary sadzy spowodowane są zaniedbaniami przez użytkowników kominów. Podstawowym i najważniejszym błędem jest brak czyszczenia przewodów dymowych, dodatkowo palenie w piecu śmieciami, mokrym drewnem również prowadzi do osadzania się cząsteczek sadzy.

Sadza powstaje w wyniku niepełnego spalania stałego materiału palnego – węgla, drewna itp. Do niepełnego spalania może dochodzić kiedy temperatura „na piecu” jest zbyt niska, lub palimy słabej jakości opałem np. mokrym lub odpadami.

Zapaleniu się sadzy w kominie towarzyszy bardzo głośny szum spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania. Paląca się w wysokich temperaturach sadza może spowodować pęknięcia i nieszczelności w przewodzie kominowym. Wysoka temperatura lub ogień wydobywający się z szczelin komina może doprowadzić do zapalenia się materiałów otaczających przewód kominowy. Przez pęknięcia do pomieszczeń mieszkalnych może dostać się również dym oraz tlenek i dwutlenek węgla. Przed sezonem grzewczym jak również w trakcie niego należy rzetelnie przeprowadzać kontrolę stanu technicznego przewodu kominowego. Sprawdzana powinna być wtedy drożność oraz szczelność komina. Gdy nagromadzona jest sadza, należy ją niezwłocznie usunąć, a jeżeli napotkamy na pęknięcia przewodu należy go naprawić lub zgłosić to kominiarzowi, który sprawdzi stan komina.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych należy przeprowadzać co najmniej raz na 3 miesiące – dot. paliwa stałego, lub co najmniej raz na 6 miesięcy – dot. paliwa płynnego i gazowegoPrzewody wentylacyjne czyszczone powinny być co najmniej raz w roku.

Gdy dojdzie do zapalenia się sadzy w przewodzie kominowym w pierwszej kolejności musimy zaalarmować o tym zdarzeniu straż pożarną oraz wygasić palenisko. Pamiętajmy o zamknięciu dopływu powietrza do pieca. Dozorujmy na całej długości przewód kominowy czy nie występują pęknięcia. Ważne żeby do palącego komina nie wlewać wody. Z jednego litra wody powstaje aż 1700 litrów pary co niestety może doprowadzić do popękania przewodu, a nawet jego rozerwania. Po pożarze sadzy w kominie, przed ponownym rozpaleniem konieczne jest wezwanie kominiarza, aby dokonał wyczyszczenia przewodów i zwrócił uwagę na ich stan techniczny. Należy pamiętać iż przez nieszczelne przewody wędrują palące się cząstki materiału palnego lub bardzo gorące gazy spalinowe, w tym groźny, niewyczuwalny tlenek węgla (czad).


DACHOWANIE NA TRASIE LIPSKO - IŁŻA

07.01.2019
7 stycznia br. ok godz 10:10 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 747 z drogą powiatową 3536 w miejscowości Pawliczka. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG Lipsko oraz OSP Pawliczka. Strażacy po wykonaniu dostępu do poszkodowanych udzieli im kwalifikowanej pierwszej pomocy, a następnie poszkodowanych przekazali przybyłemu na teren działań ZRM. Trzy osoby odniosły obrażenia i trafiły do szpitala. Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały także na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu źródła zasilania w rozbitych pojazdach oraz usunięciu pozostałości powypadkowych z jezdni.